Collections

TitleAuthorsMediaTagscategories_hfiltermedia_hfilter
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Shirt for Blindศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Experimental Typographyศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Smart Cat Toiletศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีปักซอยแบบไทยโบราณ จากมูลนิธิศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 6 : ทีมที่ได้รับการคัดเลือกศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , , , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 6 : รอบคัดเลือกศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , , , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Smart Wheelchairศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : Finalistศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : Finalist 2ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : Finalศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ LAD:Long Arn Du : Finalศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ TB-Tracked bicycle : Finalศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน : Finalศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Knitting Ceramic : Finalศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Moneyspek : Finalศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : PROCESSศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ TB-Tracked bicycle : PROCESSศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ LAD:Long Arn Du : PROCESSศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Moneyspek : PROCESSศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Knitting Ceramic : PROCESSศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน : PROCESSศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเหรียญเปลี่ยนโลกศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงาน ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอดศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศาศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , creativity publicyoutube
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : แก้ปัญหาบน Creative Solutionณัฐกรณ์ ไทยรัตนสุวรรณ
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , , creativity publicyoutube
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : Live MORE awesomeวสุพล เกรียงประภากิจ
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , creativity publicyoutube
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : Instawash ASEAN Application ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีเวลานำรถไปล้างเมหราน ซาห์รออี
พิศตะวัน เคหะโชติ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , entrepreneurship publicyoutube
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : เริ่มต้นทำธุรกิจต้องทำอย่างไรเมหราน ซาห์รออี
พิศตะวัน เคหะโชติ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : มีไอเดียแต่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังต้องทำอย่างไรเมหราน ซาห์รออี
พิศตะวัน เคหะโชติ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : ไอเดียในการทำธุรกิจ เกิดขึ้นได้อย่างไรชาลี วิทยชำนาญกุล
เมหราน ซาห์รออี
วณิช ศิริกาญจนสุข
พิศตะวัน เคหะโชติ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
Monthly Update : New Business Idea DevelopmentBangkok University. BUSEM Center for Entrepreneurship
Chatchanart Charanwattanakit
Charlie Withayachamnankul
Zahraei, Mehran
Vanich Sirikarnjanasook
Pistawan Kahachote
, , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : ปัจจัยที่ทำให้สามารถฝ่าฟันปัญหาในการทำธุรกิจชาลี วิทยชำนาญกุล
เมหราน ซาห์รออี
วณิช ศิริกาญจนสุข
พิศตะวัน เคหะโชติ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
Asia Pacific Youth Exchange Thailand, 9-22 January 2017 : Program Report : [theme] empower youth to achieve the sustainable development goalsAsia Pacific Youth Exchange (2017 : Bangkok : Chonburi : Samutprakarn : Chiangmai, Thailand)
Asia Pacific Inter Agency Network on Youth
Urban Youth Academy
Bangkok University. International College
, , , , , learning publicyoutube
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : การมีไอเดียจะต่อยอดในการทำธุรกิจให้สำเร็จอย่างไรวณิช ศิริกาญจนสุข
ชาลี วิทยชำนาญกุล
เมหราน ซาห์รออี
พิศตะวัน เคหะโชติ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
การสร้าง VDO Content ด้วยแอป Switcher Studio บน iPad ตอนที่2กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
, , , , , information-technology publicyoutube
การสร้าง VDO Content ด้วยแอป Switcher Studio บน iPad ตอนที่1กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
, , , , , information-technology publicyoutube
ละครเวทีเรื่อง แสงเทียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์. ภาควิชาศิลปะการแสดง
, , performing-art publicyoutube
ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ : ตอนที่ 1 ไหวตัวทันก่อนเสียรู้วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
, information-technology publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนแบบ Project Baseโกศล ทรัพย์ประเสริฐ
พงษ์ปิติ เอกเธียรชัย
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)
, , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : ธุรกิจ SMEs ที่นักลงทุนสนใจโกศล ทรัพย์ประเสริฐ
พงษ์ปิติ เอกเธียรชัย
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)
, , , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : LIVE ช่วยให้ SME และ ธุรกิจ startup ให้เติบโตทางธุรกิจได้อย่างไรโกศล ทรัพย์ประเสริฐ
พงษ์ปิติ เอกเธียรชัย
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)
, , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : LIVE Platform คืออะไรโกศล ทรัพย์ประเสริฐ
พงษ์ปิติ เอกเธียรชัย
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)
, , , , , , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : การระดมทุนรูปแบบ Crowdfundingโกศล ทรัพย์ประเสริฐ
พงษ์ปิติ เอกเธียรชัย
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)
, , , , , , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund)โกศล ทรัพย์ประเสริฐ
คุณพงษ์ปิติ เอกเธียรชัย
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
ละครสารนิพนธ์เรื่อง ตุ๊กตาแก้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์. ภาควิชาศิลปะการแสดง
, , performing-art publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund)พรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ SMEsพรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
ละครนิเทศเรื่อง A lovely Sundayมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์. ภาควิชาศิลปะการแสดง
, performing-art publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : เหตุผลที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อพรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรมพรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : การใช้บริการ บสย. สำหรับผู้ประกอบการ SMEsพรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , , entrepreneurship publicyoutube
ระเบิดแนวคิดธุรกิจ 4.0 : Business opportunityวีณา อรัญญเกษม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : บทบาทหน้าที่ของ บสย. ต่อ SMEsพรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , entrepreneurship publicyoutube
The power of brand “ศรีจันทร์” : การเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จรวิศ หาญอุตสาหะ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
, , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : บทบาทของธนาคารในการสนับสนุน SMEsพรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , , , , entrepreneurship publicyoutube
The power of brand “ศรีจันทร์” : ขบวนการที่ทำให้คนเก่งคงอยู่กับองค์กรรวิศ หาญอุตสาหะ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
, , , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : SMEs ไทยในแง่มุมต่าง ๆ จากงานวิจัยของ GEMชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , entrepreneurship publicyoutube
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมกับ SMEsพรเทพ การศัพท์
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , entrepreneurship publicyoutube
The power of brand “ศรีจันทร์” : ต้องเข้าใจลูกค้า ต้องเข้าใจอะไรรวิศ หาญอุตสาหะ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
, , , , , entrepreneurship publicyoutube
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : Innovation Workshop = Imagine Lounge Workshop : Innovation Workshopนฤเทพ สุวรรณธาดา
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
, , , , , creativity publicyoutube
The power of brand “ศรีจันทร์”รวิศ หาญอุตสาหะ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
, , , , , , entrepreneurship publicyoutube
สอนบุตรหลานเล่นอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ตอนที่ 3: พรบ คอมพิวเตอร์ที่ควรรู้วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
, , , , information-technology publicyoutube
Storytellingฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์


, , performing-art publicyoutube
Leadership skill in the digital ageวรรณิภา ภักดีบุตร
พัชราภรณ์ สุระประเสริฐ
มหาวิทยาลัยกรุง. คณะบริหารธุรกิจ
บริษัท โอสถสภา
, , , leadership publicyoutube
Leadership skill in the digital age : the new leadershipวรรณิภา ภักดีบุตร
พัชราภรณ์ สุระประเสริฐ
มหาวิทยาลัยกรุง. คณะบริหารธุรกิจ
บริษัท โอสถสภา
, , , leadership publicyoutube
Leadership skill in the digital age : VUCAวรรณิภา ภักดีบุตร
พัชราภรณ์ สุระประเสริฐ
มหาวิทยาลัยกรุง. คณะบริหารธุรกิจ
บริษัท โอสถสภา
, , , leadership publicyoutube
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0ชัชนาท จรัญวัฒนากิจ
ชาลี วิทยชำนาญกุล
เมหราน ซาห์รออี
วณิช ศิริกาญจนสุข
พิศตะวัน เคหะโชติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
, , , , , , , , , , , , entrepreneurship public
Leadership skill in the digital age : leadershipวรรณิภา ภักดีบุตร
พัชราภรณ์ สุระประเสริฐ
มหาวิทยาลัยกรุง. คณะบริหารธุรกิจ
บริษัท โอสถสภา
, , , leadership publicyoutube
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : D.I.Y Hologram Workshop = Imagine Lounge Workhsop : D.I.Y Hologram Workshopนฤเทพ สุวรรณธาดา
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
, , , , , , creativity publicyoutube
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสมแอน ทองประสม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์
, , , , , , , performing-art publicyoutube
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : ปรับตัวอย่างไรแอน ทองประสม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์
, , , , , , , performing-art publicyoutube
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : การเปลี่ยนบทบาทของแอน ทองประสมแอน ทองประสม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์
, , , , , , , performing-art publicyoutube
เล่นอินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัย : ตอนที่ 1 ซื้อสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัยวรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
, , , , information-technology publicyoutube
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : ทักษะการใช้ชีวิตของแอน ทองประสมแอน ทองประสม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์
, , , , , , , performing-art publicyoutube
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : ถูกยอมรับจากสังคมแอน ทองประสม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์
, , , , , , performing-art publicyoutube
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : เมื่อเข้าสู่วงการแอน ทองประสม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์
, , , , , , performing-art publicyoutube
Social Media : ตอนที่ 5 สังคมก้มหน้าวรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
, , , , information-technology publicyoutube
Social Media : ตอนที่ 4 เสพโซเชียลอย่างมีสติวรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
, , , , information-technology publicyoutube
Social Media : ตอนที่ 3 เพื่อนออนไลน์ภัยใกล้ตัววรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, , , , information-technology publicyoutube
Social Media : ตอนที่ 2 คิดก่อนโพสต์วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
, , , , information-technology publicyoutube
เทคนิคการสร้างอนิเมชั่นให้กับอินโฟกราฟิกกุลเชษฐ์ เล็กประยูร
, , , , , information-technology publicyoutube
การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะกุลเชษฐ์ เล็กประยูร
information-technology publicyoutube
การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Keynoteกุลเชษฐ์ เล็กประยูร
, , , , information-technology publicyoutube
Social Media : ตอนที่ 1 มารู้จัก Social Media กันเถอะวรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
, , , , information-technology publicyoutube
การปรับตัวของอาจารย์ในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
, , community-and-college creativity publicyoutube