ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีปักซอยแบบไทยโบราณ จากมูลนิธิศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ไอเดียแลกล้าน 6 : ทีมที่ได้รับการคัดเลือก
ไอเดียแลกล้าน 6 : รอบคัดเลือก