ไอเดียแลกล้าน 5 : Finalist
ไอเดียแลกล้าน 5 : Finalist 2
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : Final
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : PROCESS