การปรับตัวของอาจารย์ในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21

Authors : กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
Keywords : การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การปรับตัวของอาจารย์
การออกแบบห้องเรียน
e-Learning
Learning Innovation
VR Learning
Youtube
Issue Date : 2561
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : คลิปบรรยายเรื่อง "การปรับตัวของอาจารย์ในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา Learning Innovation for Education 4.0 by SPVi จัดโดย บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์จูน วันที่ 28 มีนาคม 2561
Subjects : การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสอนในมหาวิทยาลัย
การสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา
Link for Faculty : http://bit.ly/2NrbPRh