เทคนิคการสร้างอนิเมชั่นให้กับอินโฟกราฟิก

Authors : กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
Keywords : Keynote
อินโฟกราฟิก
การนำเสนองาน
การออกแบบอินโฟกราฟิก
Animation
Issue Date : 2561
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : เทคนิคการใส่อนิเมชั่นให้กับอินโฟกราฟิกเพื่อให้เกิดความน่าสนใจเวลานำเสนองานหรือทำสื่อการสอน
Subjects : การออกแบบกราฟิก
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
สื่อการสอน
Link for Faculty : http://bit.ly/2pqurlX