ระเบิดแนวคิดธุรกิจ 4.0 : Business opportunity

Authors : วีณา อรัญญเกษม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ
Keywords : การเป็นเจ้าของธุรกิจ
Issue Date : 2560
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects : ความสำเร็จ
ความสำเร็จทางธุรกิจ
Link for Faculty : http://bit.ly/2GaHNxF