ละครนิเทศเรื่อง A lovely Sunday

Authors : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์. ภาควิชาศิลปะการแสดง
Keywords : ละครเวที
Show mastering skills and ability
Issue Date : 2557
Publisher : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : ละครเวที ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ Black Box Theatre
Subjects : ละครเวที
Link for Faculty : http://bit.ly/2DwF5wZ