โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอด

Authors : ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : โครงการไอเดียแลกล้าน 4
ไอเดีย
ความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิด
Creativity
Issue Date : 2556
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : Playlist สื่อโครงการไอเดียแลกล้าน (กระบวนการคิด ขั้นตอนการสร้างสรรค์ การนำเสนอ) โครงการไอเดียแลกล้าน คือโครงการที่เปิดโอกาศให้นักศึกษานำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่นักศึกษาคิดขึ้น เพื่อคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และมอบทุนดำเนินโครงการแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวงเงินรวม 1,000,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556-31ตุลาคม 2557 โดยโครงการไอเดียแลกล้านครั้งที่ 4 มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศา 2. โครงการเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอด 3. โครงการ ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้ 4. โครงการเหรียญเปลี่ยนโลก 5. โครงการเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการ
Subjects : ความคิดสร้างสรรค์
โครงการไอเดียแลกล้าน 4
โครงการเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอด
Link for Faculty : http://bit.ly/2HnQogx