ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : PROCESS

Authors : ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : โครงการไอเดียแลกล้าน 5
ไอเดีย
ความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิด
Creativity
Issue Date : 2558
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : โครงการไอเดียแลกล้าน คือโครงการที่เปิดโอกาศให้นักศึกษานำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่นักศึกษาคิดขึ้น เพื่อคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และมอบทุนดำเนินโครงการแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวงเงินรวม 1,000,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557-31 ต.ค. 2558 โดยโครงการไอเดียแลกล้านครั้งที่ 5 มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี) 2. โครงการ LAD:Long Arn Du เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ 3. โครงการ Knitting Ceramic 4. โครงการ Moneyspeak แอปพลิเคชันออมเงิน 5. โครงการ TB-Tracked bicycle จักรยานตีนตะขาบ 6. โครงการ เกมกระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง
Subjects : ความคิดสร้างสรรค์
โครงการไอเดียแลกล้าน 5
โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง
Link for Faculty : http://bit.ly/2TdgdRS