ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Smart Wheelchair

Authors : ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : โครงการไอเดียแลกล้าน 6
ไอเดีย
ความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิด
Creativity
รถเข็นสำหรับคนพิการ
Issue Date : 2559
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : โครงการไอเดียแลกล้าน คือโครงการที่เปิดโอกาศให้นักศึกษานำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่นักศึกษาคิดขึ้น เพื่อคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และมอบทุนดำเนินโครงการแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวงเงินรวม 1,000,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิการยน 2558-31 ตุลาคม 2559 โดยโครงการไอเดียแลกล้านครั้งที่ 6 มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ Smart Wheelchair 2. โครงการ Shirt for Blind เครื่องแต่งการสำหรับผู้พิการทางสายตา 3. โครงการออกแบบเครื่องแต่งการสตรี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีปักซอยแบบไทยโบราณ จากมูลนิธิศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4. โครงการ Experimental Typography การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลองด้วยทฤษฎีการตกผลึก 5. โครงการ Smart Cat Toilet กระบะทรายแมวอัจฉริยะ
Subjects : ความคิดสร้างสรรค์
โครงการไอเดียแลกล้าน 6
โครงการ Smart Wheelchair
Link for Faculty : http://bit.ly/2n8W5lW