TitleCategoryMediaTags
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Shirt for BlindCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องแต่งกายเพื่อผู้พิการทางสายตา, โครงการ Shirt for Blind, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Experimental TypographyCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, การออกแบบตัวอักษร, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Experimental Typography, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Smart Cat ToiletCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีปักซอยแบบไทยโบราณ จากมูลนิธิศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องแต่งกายสตรี, โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : ทีมที่ได้รับการคัดเลือกCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, การออกแบบตัวอักษร, ความคิดสร้างสรรค์, รถเข็นสำหรับคนพิการ, ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ, เครื่องแต่งกายสตรี, เครื่องแต่งกายเพื่อผู้พิการทางสายตา, โครงการ Experimental Typography, โครงการ Shirt for Blind, โครงการ Smart Cat Toilet, โครงการ Smart Wheelchair, โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : รอบคัดเลือกCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, การออกแบบตัวอักษร, ความคิดสร้างสรรค์, รถเข็นสำหรับคนพิการ, ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ, เครื่องแต่งกายสตรี, เครื่องแต่งกายเพื่อผู้พิการทางสายตา, โครงการ Experimental Typography, โครงการ Shirt for Blind, โครงการ Smart Cat Toilet, โครงการ Smart Wheelchair, โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Smart WheelchairCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, รถเข็นสำหรับคนพิการ, โครงการ Smart Wheelchair, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : FinalistCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, แอปพลิเคชันออมเงิน, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการ Moneyspeak, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : Finalist 2Creativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, แอปพลิเคชันออมเงิน, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการ Moneyspeak, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ LAD:Long Arn Du : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ TB-Tracked bicycle : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, โครงการ TB-Tracked bicycle, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Knitting Ceramic : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Moneyspek : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Moneyspek, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ TB-Tracked bicycle : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, โครงการ TB-Tracked bicycle, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ LAD:Long Arn Du : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Moneyspek : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Moneyspek, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Knitting Ceramic : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการ, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเหรียญเปลี่ยนโลกCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเหรียญเปลี่ยนโลก, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงาน ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้Creativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอดCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอด, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศาCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศา, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : แก้ปัญหาบน Creative SolutionCreativity
Complex Problem Solving, Creativity, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การแก้ปัญหา, การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, ความคิดสร้างสรรค์, ความคิดและการคิด, สื่อ, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, โฆษณา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : Live MORE awesomeCreativity
Creativity, การกำกับโฆษณา, การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์), การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา, ความคิดสร้างสรรค์, มิวสิควีดีโอ, สื่อภาพเคลื่อนไหว
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : Instawash ASEAN Application ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีเวลานำรถไปล้างEntrepreneurship
Decisveness, Doer and Delegation, Dollar, Dream and Distinction, Instawash ASEAN Application, Instawash Thailand, ธุรกิจคาร์แคร์
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : เริ่มต้นทำธุรกิจต้องทำอย่างไรEntrepreneurship
Doer and Delegation, Dollar, Dream and Distinction, Idea, ความคิด, ทุน, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, ธุรกิจใหม่
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : มีไอเดียแต่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังต้องทำอย่างไรEntrepreneurship
Decisiveness, Doer and Delegation, Dollar, Dream and Distinction, ความคิด, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธุรกิจใหม่, ไอเดียทางธุรกิจ
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : ไอเดียในการทำธุรกิจ เกิดขึ้นได้อย่างไรEntrepreneurship
Doer and Delegation, Dollar, Dream and Distinction, Idea, ความคิด, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, ธุรกิจใหม่, ไอเดีย
Monthly Update : New Business Idea DevelopmentEntrepreneurship
Business Idea, Business Idea Development, Business planning, Destination and Determination, Doer and Delegation, Dollar, Dream and Distinction, Entrepreneurship, Ideation, Monthly Update
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : ปัจจัยที่ทำให้สามารถฝ่าฟันปัญหาในการทำธุรกิจEntrepreneurship
Decisiveness, Doer and Delegation, Dollar, Dream and Distinction, การสร้างคุณค่า, ความสำเร็จทางธุรกิจ, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, ธุรกิจใหม่, ประสบการณ์, ไอเดียทางธุรกิจ
Asia Pacific Youth Exchange Thailand, 9-22 January 2017 : Program Report : [theme] empower youth to achieve the sustainable development goalsLearning
Intercultural communication, Intercultural communication -- Asia, Youth, Youth in development, Youth in development--Asia, Youth--Asia
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : การมีไอเดียจะต่อยอดในการทำธุรกิจให้สำเร็จอย่างไรEntrepreneurship
Decisiveness, Dollar, Dream and Distinction, การจัดการธุรกิจ, ความคิด, ความสำเร็จทางธุรกิจ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธุรกิจใหม่, ไอเดียทางธุรกิจ
การสร้าง VDO Content ด้วยแอป Switcher Studio บน iPad ตอนที่2Information Technology
Switcher Studio, VDO Content, นวัตกรรมทางการศึกษา, วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ต, วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา, สื่อการสอน
การสร้าง VDO Content ด้วยแอป Switcher Studio บน iPad ตอนที่1Information Technology
Switcher Studio, VDO Content, นวัตกรรมทางการศึกษา, วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ต, วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา, สื่อการสอน
ละครเวทีเรื่อง แสงเทียนPerforming Art
Show mastering skills and ability, ละครเวที, ละครเวที--วิจารณ์
ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ : ตอนที่ 1 ไหวตัวทันก่อนเสียรู้Information Technology
มัลแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนแบบ Project BaseEntrepreneurship
Equity, Investor, Project Base, การร่วมลงทุน, การลงทุน, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, นักลงทุน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Outcome based learning”Trainer
OBE, การศึกษา, การเรียน
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : ธุรกิจ SMEs ที่นักลงทุนสนใจEntrepreneurship
SMEs, การร่วมลงทุน, การลงทุน, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, ธุรกิจท่องเที่ยว, นักลงทุน
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : LIVE ช่วยให้ SME และ ธุรกิจ startup ให้เติบโตทางธุรกิจได้อย่างไรEntrepreneurship
Launch and Investment Vehicle for Enterprises (LIVE), Live Platform, SMEs, Startup, การร่วมลงทุน, การระดมทุน, การลงทุน, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, เงินทุน
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : LIVE Platform คืออะไรEntrepreneurship
IPO, Launch and Investment Vehicle for Enterprises (LIVE), Live Platform, mai, Private Equity, SET, Startup Market, Venture Capital, การร่วมลงทุน, การระดมทุน, การระดมเงินทุน, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, เงินทุน
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund) : การระดมทุนรูปแบบ CrowdfundingEntrepreneurship
Crowdfunding, Donation-based Crowdfunding, Equity-based Crowdfunding, Lending-based Crowdfunding, Peer-to-Peer Lending, Reward-based Crowdfunding, การร่วมลงทุน, การระดมทุน, การระดมทุนเพื่อสังคม, การระดมเงินทุน, การลงทุน, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, เงินทุน
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SME หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Alternative Fund)Entrepreneurship
Live Platform, SMEs, Startup Financing, การส่งเสริมอุตสาหกรรม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์, ธุรกิจ Start up, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, บริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สินเชื่อ, เงินกู้ธนาคาร
ละครสารนิพนธ์เรื่อง ตุ๊กตาแก้วPerforming Art
Show mastering skills and ability, ละครเวที, ละครเวที--วิจารณ์
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund)Entrepreneurship
SMEs, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การส่งเสริมอุตสาหกรรม, ธนาคาร, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารพาณิชย์, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สินเชื่อ, เงินกู้ธนาคาร
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ SMEsEntrepreneurship
SMEs, การกู้ยืมธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารและการธนาคาร, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สินเชื่อ, เงินกู้, เงินกู้ธนาคาร, แผนธุรกิจ
ละครนิเทศเรื่อง A lovely SundayPerforming Art
Show mastering skills and ability, ละครเวที
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : เหตุผลที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อEntrepreneurship
SMEs, การกู้ยืมธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารและการธนาคาร, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สินเชื่อ, เงินกู้, เงินกู้ธนาคาร, แผนธุรกิจ
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรมEntrepreneurship
SMEs, กระทรวงอุตสาหกรรม, การส่งเสริมอุตสาหกรรม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : การใช้บริการ บสย. สำหรับผู้ประกอบการ SMEsEntrepreneurship
SMEs, การส่งเสริมอุตสาหกรรม, บยส., บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, หลักทรัพย์, หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ระเบิดแนวคิดธุรกิจ 4.0 : Business opportunityEntrepreneurship
การเป็นเจ้าของธุรกิจ, ความสำเร็จ, ความสำเร็จทางธุรกิจ
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : บทบาทหน้าที่ของ บสย. ต่อ SMEsEntrepreneurship
SMEs, บยส., บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, ประกันสินเชื่อ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
The power of brand “ศรีจันทร์” : การเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จEntrepreneurship
rebranding, การจัดการตลาด, การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์, ความสำเร็จทางธุรกิจ, บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ, ศรีจันทร์
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : บทบาทของธนาคารในการสนับสนุน SMEsEntrepreneurship
SMEs, การกู้ยืมธนาคาร, ธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารและการธนาคาร, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เงินกู้ธนาคาร
The power of brand “ศรีจันทร์” : ขบวนการที่ทำให้คนเก่งคงอยู่กับองค์กรEntrepreneurship
rebranding, การจัดการตลาด, การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์, ความสำเร็จทางธุรกิจ, บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ, ศรีจันทร์
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า : SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : SMEs ไทยในแง่มุมต่าง ๆ จากงานวิจัยของ GEMEntrepreneurship
SMEs, ธุรกิจขนาดกลาง--การเงิน, ธุรกิจขนาดย่อม--การเงิน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เจ้าของกิจการ
SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า หัวข้อ SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมกับ SMEsEntrepreneurship
SMEs, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การส่งเสริมอุตสาหกรรม, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
The power of brand “ศรีจันทร์” : ต้องเข้าใจลูกค้า ต้องเข้าใจอะไรEntrepreneurship
rebranding, การจัดการตลาด, การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์, ความสำเร็จทางธุรกิจ, บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ, ศรีจันทร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : Innovation Workshop = Imagine Lounge Workshop : Innovation WorkshopCreativity
Creative workshop, Creativity, MaKey MaKey, microcontroller, การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี, สิ่งประดิษฐ์
The power of brand “ศรีจันทร์”Entrepreneurship
rebranding, การจัดการตลาด, การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์, ความสำเร็จทางธุรกิจ, บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ, ศรีจันทร์
สอนบุตรหลานเล่นอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ตอนที่ 3: พรบ คอมพิวเตอร์ที่ควรรู้Information Technology
IT, Social media, กลุ่มสนทนาออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์
StorytellingPerforming Art


Storytelling skill, การเล่าเรื่อง, ทักษะแบบนักเล่าเรื่อง
Leadership skill in the digital ageLeadership
People management, การบริหารบุคคล, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ
Leadership skill in the digital age : the new leadershipLeadership
People management, การบริหารบุคคล, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ
Leadership skill in the digital age : VUCALeadership
People management, การบริหารบุคคล, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ
Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0Entrepreneurship
Destination and Determination, Doer and Delegation, Dollar, Dream and Distinction, Monthly Update, กรอบความคิด, การวางแผน, การวางแผนธุรกิจ, การเป็นเจ้าของธุรกิจ, เจ้าของกิจการ, แนวคิดธุรกิจ, ไอเดีย, ไอเดียธุรกิจ
Leadership skill in the digital age : leadershipLeadership
People management, การบริหารบุคคล, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : D.I.Y Hologram Workshop = Imagine Lounge Workhsop : D.I.Y Hologram WorkshopCreativity
Creativity, D.I.Y., Hologram, ภาพสามมิติ, ภาพเสมือนจริง, ระบบแสดงผลภาพสามมิติ, โฮโลแกรม
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสมPerforming Art
BUCA, Soft skill, การปรับตัวทางสังคม, ทักษะชีวิต, ทักษะทางสังคม, นักแสดง, บทบาททางสังคม, แอน ทองประสม
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : ปรับตัวอย่างไรPerforming Art
BUCA, Soft skill, การปรับตัวทางสังคม, ทักษะชีวิต, ทักษะทางสังคม, นักแสดง, บทบาททางสังคม, แอน ทองประสม
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : การเปลี่ยนบทบาทของแอน ทองประสมPerforming Art
BUCA, Soft skill, การปรับตัวทางสังคม, ทักษะชีวิต, ทักษะทางสังคม, นักแสดง, บทบาททางสังคม, แอน ทองประสม
เล่นอินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัย : ตอนที่ 1 ซื้อสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัยInformation Technology
IT, ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์, ธุรกรรมออนไลน์, มาตรฐานความปลอดภัย, เครือข่ายคอมพิวเตอร์
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : ทักษะการใช้ชีวิตของแอน ทองประสมPerforming Art
BUCA, Soft skill, การปรับตัวทางสังคม, ทักษะชีวิต, ทักษะทางสังคม, นักแสดง, บทบาททางสังคม, แอน ทองประสม
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : ถูกยอมรับจากสังคมPerforming Art
BUCA, Soft skill, การปรับตัวทางสังคม, ทักษะชีวิต, นักแสดง, บทบาททางสังคม, แอน ทองประสม
The Cutting Edge BUCA III : ยอดมนุษย์สุดทีน-แอน ทองประสม : เมื่อเข้าสู่วงการPerforming Art
BUCA, Soft skill, การปรับตัวทางสังคม, การอยู่ในสังคม, ทักษะชีวิต, นักแสดง, แอน ทองประสม
Social Media : ตอนที่ 5 สังคมก้มหน้าInformation Technology
IT, Social media, กลุ่มสนทนาออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์
Social Media : ตอนที่ 4 เสพโซเชียลอย่างมีสติInformation Technology
IT, Social media, กลุ่มสนทนาออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์
Social Media : ตอนที่ 3 เพื่อนออนไลน์ภัยใกล้ตัวInformation Technology
IT, Social media, กลุ่มสนทนาออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์
Social Media : ตอนที่ 2 คิดก่อนโพสต์Information Technology
IT, Social media, กลุ่มสนทนาออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์
เทคนิคการสร้างอนิเมชั่นให้กับอินโฟกราฟิกInformation Technology
Animation, IT, Keynote, การนำเสนองาน, การออกแบบอินโฟกราฟิก, อินโฟกราฟิก
การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะInformation Technology
Smart Classroom
การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม KeynoteInformation Technology
IT, Keynote, การนำเสนองาน, การออกแบบอินโฟกราฟิก, อินโฟกราฟิก
Social Media : ตอนที่ 1 มารู้จัก Social Media กันเถอะInformation Technology
IT, Social media, กลุ่มสนทนาออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์
การปรับตัวของอาจารย์ในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21Creativity
Learning Innovation, VR Learning, การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
TitleCategoryMediaTags