TitleCategoryMediaTags
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Shirt for BlindCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องแต่งกายเพื่อผู้พิการทางสายตา, โครงการ Shirt for Blind, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Experimental TypographyCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, การออกแบบตัวอักษร, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Experimental Typography, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Smart Cat ToiletCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีปักซอยแบบไทยโบราณ จากมูลนิธิศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องแต่งกายสตรี, โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : ทีมที่ได้รับการคัดเลือกCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, การออกแบบตัวอักษร, ความคิดสร้างสรรค์, รถเข็นสำหรับคนพิการ, ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ, เครื่องแต่งกายสตรี, เครื่องแต่งกายเพื่อผู้พิการทางสายตา, โครงการ Experimental Typography, โครงการ Shirt for Blind, โครงการ Smart Cat Toilet, โครงการ Smart Wheelchair, โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : รอบคัดเลือกCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, การออกแบบตัวอักษร, ความคิดสร้างสรรค์, รถเข็นสำหรับคนพิการ, ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ, เครื่องแต่งกายสตรี, เครื่องแต่งกายเพื่อผู้พิการทางสายตา, โครงการ Experimental Typography, โครงการ Shirt for Blind, โครงการ Smart Cat Toilet, โครงการ Smart Wheelchair, โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 6 : โครงการ Smart WheelchairCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, รถเข็นสำหรับคนพิการ, โครงการ Smart Wheelchair, โครงการไอเดียแลกล้าน 6, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : FinalistCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, แอปพลิเคชันออมเงิน, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการ Moneyspeak, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : Finalist 2Creativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, แอปพลิเคชันออมเงิน, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการ Moneyspeak, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ LAD:Long Arn Du : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ TB-Tracked bicycle : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, โครงการ TB-Tracked bicycle, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Knitting Ceramic : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Moneyspek : FinalCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Moneyspek, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ เกมส์กระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ TB-Tracked bicycle : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, จักรยานตีนตะขาบ, โครงการ TB-Tracked bicycle, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ LAD:Long Arn Du : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ, โครงการ LAD:Long Arn Du, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Moneyspek : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Moneyspek, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Knitting Ceramic : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ Knitting Ceramic, โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน : PROCESSCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี), โครงการไอเดียแลกล้าน 5, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการ, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเหรียญเปลี่ยนโลกCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเหรียญเปลี่ยนโลก, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงาน ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้Creativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอดCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอด, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศาCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศา, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : แก้ปัญหาบน Creative SolutionCreativity
Complex Problem Solving, Creativity, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การแก้ปัญหา, การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, ความคิดสร้างสรรค์, ความคิดและการคิด, สื่อ, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, โฆษณา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : Live MORE awesomeCreativity
Creativity, การกำกับโฆษณา, การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์), การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา, ความคิดสร้างสรรค์, มิวสิควีดีโอ, สื่อภาพเคลื่อนไหว
TitleCategoryMediaTags