TitleCategoryMediaTags
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเครื่องแต่งกายเด็กเสริมพัฒนาการ, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเหรียญเปลี่ยนโลกCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเหรียญเปลี่ยนโลก, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงาน ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้Creativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการ ECOPOLYTIC วัสดุใหม่ ที่่เกิดจากโฟมและน้ำมันเหลือใช้, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอดCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการเครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอด, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
โครงการไอเดียแลกล้าน 4 : ผลงานราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศาCreativity
Creativity, กระบวนการคิด, ความคิดสร้างสรรค์, โครงการราวตากผ้าทันใจและสวยเนี๊ยบ 360 องศา, โครงการไอเดียแลกล้าน 4, ไอเดีย
TitleCategoryMediaTags