ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ (EP.3/3)
การบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ กฎหมายการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย กำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างกรอบทางกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติการแพทย์ บรรยายโดย คุณปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ (EP.2/3)
การบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ กฎหมายการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย กำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างกรอบทางกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติการแพทย์ บรรยายโดย คุณปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ (EP.1/3)
การบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ กฎหมายการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย กำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างกรอบทางกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติการแพทย์ บรรยายโดย คุณปีดิเทพ อยู่ยืนยง
Marketing Talk : MK Exclusive
การบรรยายเกี่ยวกับร้านเอ็มเค สุกี้ คือ ร้านของครอบครัว (Family Restaurant) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ลูกค้าประเภทครอบครัว กลุ่มเพื่อน คนทำงาน ซึ่งมีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง โดยเน้นบรรยากาศสบาย ๆ ในร้านสามารถใช้เวลาร่วมกันปรุงสุกี้เพื่อรับประทานร่วมกันพร้อมกับสนทนาไปด้วย เนื่องจากการบริการของทางร้านเน้นการบริการที่สะดวกรวดเร็ว บรรยายโดย คุณพัชนีวรรณ ตันประวัติ
Cyber Attacks Life Cycle : Cyber Attacks Life Cycle-Know your Enemy (EP.3/3)
การบรรยายเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เป็นภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น การสูญหายของข้อมูล การเรียกค่าไถ่ โดยในปัจจุบันมีการโจมตีทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบด้วยกัน บรรยายโดย คุณอลงกรณ์ วงศ์แหยม
Cyber Attacks Life Cycle : Advanced Persistent Threat Attack (APT) (EP.2/3)
การบรรยายเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เป็นภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น การสูญหายของข้อมูล การเรียกค่าไถ่ โดยในปัจจุบันมีการโจมตีทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบด้วยกัน บรรยายโดย คุณอลงกรณ์ วงศ์แหยม
Cyber Attacks Life Cycle : Types of Cyber Attacks (EP.1/3)
การบรรยายเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เป็นภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น การสูญหายของข้อมูล การเรียกค่าไถ่ โดยในปัจจุบันมีการโจมตีทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบด้วยกัน บรรยายโดย คุณอลงกรณ์ วงศ์แหยม
MK 426 Entertainment Marketing : กลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจของ Major (EP.3/3)
การบรรยายเกี่ยวกับ Entertainment Marketing Major Group ผู้ให้บริการรายการภาพยนตร์และให้บริการด้านความบันเทิง การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ การให้บริการสื่อและโฆษณา การให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ และเนื้อหาภาพยนตร์ บรรยายโดย คุณอภิชาติ วงศ์กาวี
MK 426 Entertainment Marketing : ธุรกิจสื่อภาพยนตร์และธุรกิจ Entertainment (EP.2/3)
การบรรยายเกี่ยวกับ Entertainment Marketing Major Group ผู้ให้บริการรายการภาพยนตร์และให้บริการด้านความบันเทิง การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ การให้บริการสื่อและโฆษณา การให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ และเนื้อหาภาพยนตร์ บรรยายโดย คุณอภิชาติ วงศ์กาวี
MK 426 Entertainment Marketing : แนะนำธุรกิจในเครือ Major Group (EP.1/3)
การบรรยายเกี่ยวกับ Entertainment Marketing Major Group ผู้ให้บริการรายการภาพยนตร์และให้บริการด้านความบันเทิง การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ การให้บริการสื่อและโฆษณา การให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ และเนื้อหาภาพยนตร์ บรรยายโดย คุณอภิชาติ วงศ์กาวี